Što je NetBIOS (Network Basic Input / Output System)?

Skraćenica za Network Basic Input / Output System, NetBIOS su razvili IBM, Microsoft i Sytek. NetBIOS omogućuje računalima i aplikacijama da komuniciraju s mrežnim hardverom i omogućuju prijenos podataka ispravno preko mreže. Na primjer, Microsoft Windows računala koja su imenovana u radnoj grupi, a ne domena koriste NetBIOS imena, koja se pretvaraju u IP adrese.

NetBIOS obično komunicira na priključcima 137, 138 i 139. Ako vaš vatrozid blokira bilo koji od ovih priključaka, možete dobiti pogreške kada računalo komunicira s drugim računalom koje koristi NetBIOS (npr. Microsoft Windows). Da biste spriječili te pogreške ili upozorenja, morate omogućiti pristup tim priključcima.

Računalne kratice, NetBEUI, mrežni izrazi, luka, WINS