Što je NetBEUI (NetBIOS poboljšano korisničko sučelje)?

Kratica za NetBIOS Enhanced User Interface, NetBEUI je izvorno razvio IBM 1985. godine kao poboljšana verzija NetBIOS protokola. NetBEUI koriste mrežni operacijski sustavi kao oblik komuniciranja s drugim računalima koristeći isti protokol.

Računalni akronimi, IPX / SPX, NetBIOS, mrežni izrazi, TCP / IP