Što je Negativno?

Negativno se može odnositi na sljedeće:

1. Alternativno se naziva obrnuta slika ili obrnuta boja, a negativna je svaka slika koja ima obrnute boje. Na primjer, sa slikom koja sadrži bijele i crne boje, bijela postaje crna i crna postaje bijela. Na slici ispod je primjer izvorne slike u MSPaint, a zatim ista slika preokrenuta na negativnu sliku.

2. Negativni ili negativni znak može se koristiti i za opis minusa ili crtice.

Slika, uvjeti videozapisa