Što je materinji jezik?

Ponekad se naziva i jezikom domaćina, a maternji jezik je jezik koji računalo razumije. Na primjer, binarni je jezik koji računalo razumije. Kod programiranja, izvorni kod je kod koji se piše da bi se izvodio na određenom procesoru. Za pokretanje koda na drugom procesoru, mora se koristiti emulator kako bi se program naveo da misli da ima drugačiji procesor. Ako se koristi emulator, kod gotovo uvijek radi sporije nego u njegovom izvornom okruženju.

Binarni, izvorni kompajler, programski izrazi