Što je NAP?

Zaštita pristupa mreži, ili NAP, tehnologija je koju je razvio Microsoft i koja je uvedena u sustavu Windows Server 2008. Omogućuje mrežnim i sistemskim administratorima da definiraju zdravstvene parametre za računala povezana s mrežom i koriste te parametre za kontrolu pristupa mreži. Na primjer, ako se računalo smatra "zdravim", bit će mu dopušten potpuni pristup mreži. Međutim, ako prethodno određeni uvjeti nisu ispunjeni, pristup mreži može biti ograničen ili potpuno blokiran.

Parametri zdravlja

Administratori mogu koristiti NAP za definiranje zdravstvenih parametara, kao što su ažuriranje, ažurirane antivirusne definicije ili instaliranje i konfiguriranje odgovarajućeg vatrozida. NAP može pomoći administratorima da bolje zaštite mrežu tvrtke od upada, virusnih infekcija i drugih problema.

Vatrozid, mreža, mrežni izrazi, sigurnosni pojmovi, ažuriranja