Što je NAND Flash memorija?

NAND flash memorija je specifična vrsta flash memorije koja koristi memorijske ćelijske veze organizirane u seriju, slične NAND logičkim vratima. Ova postavka je u suprotnosti s NOR flash memorijom koja paralelno spaja memorijske ćelije. Rezultat je memorijski čip koji učinkovitije koristi fizičko područje čipa, omogućujući veći kapacitet memorije na sličnoj veličini.

Memorijski uvjeti