Što je ime?

Ime se može odnositi na sljedeće:

1. S hardverom, naziv se odnosi na opis uređaja. Na primjer, vaše računalo ima naziv računala koji ga identificira na računalnoj mreži. Ime u ovom kontekstu ne bi trebalo miješati s MAC-om, koji je fizička adresa ili IP, što je adresa.

2. Kada govorimo o softveru, naziv je opis bilo kojeg objekta. Na primjer, svaka datoteka na računalu ima vlastiti naziv datoteke.

3. U programu Excel naziv ili ćelija opisuje ćeliju. Na primjer, ćeliji C2 može se dati naziv "total", na koji se može pozvati u bilo kojoj drugoj funkciji stanice. Ako bi ćelija D2 imala funkciju "= total", vrijednost ćelije D2 bila bi ista kao i C2.

Savjet: U programu Excel koristite tipku prečaca Ctrl + F3 za otvaranje Upravitelja imena . U Name Manageru možete stvarati, uređivati ​​i brisati bilo koja Excelova imena. Nakon što je ime kreirano, možete upotrijebiti tipku prečaca F3 da biste umetnuli bilo koje ime.