Što je N / A (NA)?

N / A se može odnositi na sljedeće:

1. N / A je skraćeno od nije dostupno ili nije primjenjivo . N / A skraćenica se koristi za popunjavanje praznog dijela obrasca, grafikona ili drugog dokumenta tako da čitatelj zna da odjeljak u to vrijeme nije dostupan ili nije primjenjiv.

2. NA je i akronim koji se ponekad koristi za Sjevernu Ameriku .

Prazno, uvjeti poslovanja, akronimi računala, None