Što je Multiplex?

Multiplex je izraz koji se koristi u telekomunikacijama i računalnim mrežama za kombiniranje više analognih ili digitalnih signala u jedinstveni tok podataka preko zajedničkog medija. Cilj multipleksiranja (poznat i kao muxing ) je smanjiti troškove povećanjem korisnosti skupog resursa. Klasičan primjer multipleksiranja je dijeljenje više od jednog telefonskog poziva preko jedne žice.

Multipleksiranje je nastalo kao tehnika korištena u telegrafiji 1870-ih godina, a danas se široko koristi u svim oblicima telekomunikacija. Uređaj koji obavlja multipleksiranje poznat je kao multiplekser ili MUX; uređaj koji izvodi obrnuti postupak naziva se demultiplekser, DEMUX ili DMX.

Pojmovi mreže, telekomunikacije