Što je Multi-mode Fiber?

Svjetlovodni kabel koji prenosi svoj signal preko više svjetlosnih impulsa pod različitim kutovima. Budući da se signal raspršuje na velike udaljenosti, višenamjenski optički kabeli koriste se samo na kratkim udaljenostima. Kada je potrebno duže svjetlovodno kabliranje, koristi se jedno-optičko vlakno.

Vlakna, mrežni izrazi, jednožična vlakna