Što je MSE (Microsoft Security Essentials)?

Kratko za Microsoft Security Essentials, MSE je besplatni program za zaštitu od virusa i zlonamjernog softvera koji je Microsoft prvi put objavio 30. rujna 2009. MSE pomaže u uklanjanju većine gnjavaže koja dolazi s mnogim neslobodnim antivirusnim programima.

MSE radi samo na sustavima Windows XP, Windows Vista i Windows 7. Verzija 4.0 i ranije podržani su u sustavima Windows XP, a verzije 4.5 i 4.10 podržane su u sustavima Windows Vista i Windows 7. U sustavima Windows 8 i Windows 10 MSE je zamijenjen sustavom Windows Defender, koji je ugrađen u Windows.

Antivirus, akronimi računala, sigurnosni pojmovi, Windows