Što je MSD?

MSD se može odnositi na sljedeće:

1. Kratica za Najznačajniju znamenku, MSD je znamenka na krajnjoj lijevoj strani niza znamenki. Na primjer, u broju 2 006, "2" je najznačajnija znamenka.

2. MSD je skraćenica za Microsoft Diagnostics . Definiciju potražite u odjeljku Microsoftova dijagnostika.

3. MSD je skraćenica za Moscow Summer Time .

Računalni akronimi, Digit, Najmanje značajna znamenka, Najznačajniji bit, Najznačajniji bajt, Najznačajniji znak, Softverski pojmovi