Što je MPI (sučelje za prosljeđivanje poruka)?

Kratko za sučelje za prosljeđivanje poruka . Cilj MPI-a je razviti standard za pisanje programa koji komuniciraju međusobno slanjem poruka. Drugim riječima, svaki program funkcionira kao API koji je dostupan svakom drugom programu.

API, Računalni akronimi, Poruka, Uvjeti softvera