Što je Morseov kod?

Morseov kod je kod koji je prvi razvio Samuel Morse i Alfred Vail 1836. koji koristi niz točaka i crtica za predstavljanje slova engleske abecede i brojki. Morseov kod bio je popularna metoda prijenosa telegrama i drugih oblika komunikacije prije nego što su razvijeni podaci (tekst) i glasovna komunikacija.

Alfanumerička tablica konverzije Morseovog koda

A .-H ....O - - -V ...-
B -...Ja ..P.--.W .- -
C -.-.J .- - -Q - -.-X -..-
D - ..K -.-R. -.Y -.- -
E.L .- ..S ...Z - - ..
F ..-.M - -T -
G - -.N -.U ..-
1 .- - - -6 -, .-.-.-- --....-
2 ..- - -7 - -..., --..--? ..- - ..
3 ...- -8 - - - ../ -...-! ..--.
4 ....-9 - - - -.: --- ...@ ...-.-
5 .....0 - - - - -'.----.+.-.-.

točka(.) .-.-.-, - -..- -

Koristite računalo Nada pretvoriti alat za pretvoriti bilo koji tekst u Morseov kod.

Povijest računala, SOS