Što je više?

Više se može odnositi na sljedeće:

1. Općenito, više se odnosi na nešto dodatno ili dodatno.

Savjet: Ako želite saznati više informacija o bilo čemu što se odnosi na računala koja nisu na našoj web-lokaciji, obavijestite naše webmastere.

2. More je i naredba dostupna u MS-DOS i Linux naredbenom retku. Pogledajte svaki od sljedećih pregleda naredbi za dodatne informacije o svakoj od tih naredbi.