Što je Modulo?

Modulo je matematička operacija koja pronalazi ostatak kada je jedan cijeli broj podijeljen s drugim. U pisanom obliku, često se skraćuje kao mod, ili predstavlja simbol % .

Za dva cijela broja a i b :

a mod b = r

Gdje je a dividenda, b je djelitelj (ili modul ), a r je ostatak.

Primjeri

11 mod 4 = 3, jer se 11 dijeli s 4 (dva puta), s preostalim 3 .

25 mod 5 = 0, jer 25 dijeli za 5 (pet puta), a preostalo je 0 .

3 mod 2 = 1, jer 3 dijeli za 2 (jednom), s 1 preostalo.

5 mod 2 = 1, jer svi neparni brojevi daju ostatak od 1 kada je podijeljen s 2 .

Modularna aritmetika i kriptografija

Modularna aritmetika je polje matematike koje se odnosi na ove tipove operacija, u kojima se vrijednosti "vrte oko" (vraćaju na nulu) kada dosegnu vrijednost modula. Modularna aritmetika je iznimno važna u području kriptografije, koja kodira informacije pomoću modulo operacija koje imaju vrlo veliki modul.

Računalne kratice, kriptografija, mod, programski izrazi