Što je modul?

Modul se može odnositi na sljedeće:

1. Kada se govori o računalnom softveru, modul je diskretni dio koda koji se može samostalno kreirati i održavati za upotrebu u različitim sustavima. Na primjer, programer može stvoriti modul koji sadrži kod potreban za korištenje zvučne kartice ili izvođenje I / O na određenom tipu datotečnog sustava. Modul se zatim može distribuirati i koristiti od strane bilo kojeg sustava koji treba tu funkcionalnost, a razvoj modula može se odvijati neovisno. Ovaj je pristup poznat kao modularni dizajn .

Linux kernel je modularan na ovaj način. LKM-ovi (Linux kernel moduli) mogu se učitati pomoću programa kao što je modprobe .

2. Kada se govori o računalnom hardveru, modul je neovisna komponenta koja se može koristiti kao dio složenijeg sustava. Na primjer, memorijski modul se može spojiti na matičnu ploču računala radi rada kao dio cjelokupnog sustava.

Programski uvjeti