Što je modulacija?

Kada se govori o prijenosu komunikacije, moduliranje je metoda za promjenu signala prije slanja ili kada je primljena. Dobar primjer uređaja koji to radi jest modem koji je uređaj koji vrši modulaciju između signala telefona i onoga što računalo može razumjeti.

Modem, uvjeti modema