Što je modularno programiranje?

Modularno programiranje je pristup razvoju softvera u kojem se pojedinačne funkcije programa razdvajaju na samostalne komponente nazvane moduli. Svaki modul sadrži sve što je potrebno za ispunjavanje vlastite funkcionalnosti, a može se uređivati ​​i mijenjati bez utjecaja cijelog projekta. Modularno programiranje postiže se održavanjem konzistentnog modularnog sučelja koje druge softverske komponente koriste za pristup funkcijama svakog modula.

U nekim jezicima, kao što su Java i Go, modul je poznat kao "paket". U drugim jezicima, kao što je Python, "paket" se odnosi na skupinu modula.

Jezici koji podržavaju modularno programiranje

Programski uvjeti