Što je Modula?

Modula i njezin nasljednik Modula-2 su snažno tipizirani, imperativni programski jezici koje je u 1970-ima razvio Niklaus Wirth; koji je također stvorio Pascal programski jezik. Modula dopušta sabiranje koda u diskretne jedinice koje se nazivaju moduli, što je danas tehnika poznata kao modularno programiranje. Prve verzije Module vodile su se na PDP-11.

Pozdrav svijete! u Modula-2

 MODULE Hello, FROM STextIO IMPORT WriteString, BEGINWriteString ("Hello World!"); 

END Pozdrav.

Modul, Pascal, programski izrazi