Što je ključ izmjenjivača?

Ključ modifikatora je ključ na tipkovnici računala koji se koristi samo zajedno s drugim ključem. Tipke modifikatora često se koriste s drugim ključevima za izvođenje tipkovničkih prečaca na računalu i drugih naredbi. Na primjer, u mnogim programima za uređivanje teksta pritiskom na Ctrl + A će se odabrati cijeli tekst.

Primjeri modifikacijskih ključeva

Na IBM kompatibilnom računalu, modifikatorske tipke uključuju Alt, Ctrl, Shift i Windows tipku. Na Apple Macintosh računalu, tipke Control, Option, Command i Shift su modifikacijske tipke.

Osim toga, većina prijenosnih računala i nekih tipkovnica na radnoj površini sadrži Fn modifikatorsku tipku.

Savjet: Ako imate poteškoća s pritiskanjem i držanjem modifikatorske tipke dok pritiskate druge tipke, možete omogućiti opciju ljepljive tipke u sustavu Windows.

Uvjeti tipkovnice, Tipka prečaca, Ljepljive tipke