Što je Mod?

Mod se može odnositi na sljedeće:

1. Modifikacija ili dodatak koji pojedinac ili skupina pojedinaca stvaraju za igru. Na primjer, postoje modovi za igre kao što su Battlefield, Quake, Unreal Tournament, Half-Life, Skyrim itd. Većina svih modova obavljenih danas slobodno se distribuira i dostupna preko Interneta.

2. Mod se također može odnositi na mod modu, koji su modifikacije na računalu koje povećavaju brzinu računala ili poboljšavaju njegov vizualni izgled. Na primjer, korisnik može izrezati prozor sa strane svog kućišta s CCFL-om kako bi pomogao prikazati unutrašnjost računala.

3. Mod je kratica koja se koristi za modulo operaciju, koja se koristi u računalnom programiranju.

Uvjeti igre