Što je MO Disketa?

Kratica za magneto-optičku disketu, MO diskete su slične standardnoj disketi; međutim, oni su nešto veći. MO diskete se koriste u magneto-optičkim pogonima, imaju kapacitet od 100 MB do nekoliko gigabajta, i mogu se čitati i pisati nekoliko puta.

Skraćenice računala, uvjeti diskete, narančasta knjiga