Što je min?

Min se može odnositi na sljedeće:

1. Kratak za minimum, min je formula koja se koristi u programu Microsoft Excel i drugim programima za proračunske tablice kako bi pronašla minimalnu vrijednost u rasponu stanica. Na primjer, donja formula nalazi minimalnu vrijednost u ćelijama od A1 do A10. Ako bi te stanice imale vrijednosti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, rezultat bi se vratio "1" jer je to najmanja ili minimalna vrijednost u svim stanicama.

 = Min (A1: A10) 

Savjet: Ako ste željeli dobiti maksimum umjesto minimalnog, koristili biste funkciju max. Da biste dobili prosjek, koristili biste prosječnu funkciju.

2. Min također može biti kratica za minimiziranje.

Skraćenice računala, Excelova formula, uvjeti softvera, izrazi u proračunskoj tablici