Što je MIME (višenamjenska proširenja internetske pošte)?

Kratica za Multipurpose Internet Mail Extensions, MIME je standard koji je prvi put definiran 1992. godine i koji pruža dodatnu funkcionalnost za klijente e-pošte. MIME dopušta korisnicima slanje tekstualnih privitaka koji nisu bazirani na ASCII-u, kao i ne-tekstualnih datoteka (npr. Komprimirane datoteke, zvučne datoteke, grafičke datoteke, datoteke dokumenta ili video datoteke) u poruci e-pošte. MIME također omogućuje da se tijelo e-pošte podijeli na više odjeljaka.

Base64, Računalni akronimi, E-pošta, uvjeti e-pošte, Uuencode