Što je MBR (Master Boot Record)?

Kratki za master boot record, MBR se ponekad naziva i glavni boot blok, glavni sektor za pokretanje particija i sektor 0 . MBR je prvi sektor tvrdog diska računala koji govori računalu kako je tvrdi disk particioniran i kako se učitava operativni sustav.

Na slici iznad je primjer particioniranog tvrdog diska. U ovom slučaju, MBR je prvi dio tvrdog diska na kojem računalo nakon kontrole BIOS-a gleda na prvu pogonsku disketu. Za razliku od VBR-a, uvijek postoji samo jedan MBR na particioniranom tvrdom disku.

MBR je također podložan virusima boot sektora koji mogu pokvariti ili ukloniti MBR, što može ostaviti tvrdi disk neupotrebljiv i spriječiti pokretanje računala. Na primjer, virus Stoned Empire Monkey je primjer MBR virusa.

Sektor za podizanje, virus za boot sektor, bootstrap loader, akronimi računala, GPT, uvjeti tvrdog diska, VBR