Što je Magneto-optičko snimanje?

MO ili magneto-optičko snimanje je metoda pohranjivanja i preuzimanja podataka pomoću lasera i magneta. Laser u pogonu zagrijava magnetsku površinu na dovoljno visoku temperaturu kako bi polarizacija diska mogla biti modificirana magnetom za preciznije pisane podatke. Kada se podaci moraju očitati s diska, koristi se laser manjeg intenziteta.

CD uvjeti, Magnetno-optička disketa, Optički disk