Što je leksička analiza?

U računalnoj znanosti, leksička analiza je proces pretvaranja niza znakova u smislene žice; ovi smisleni nizovi nazivaju se tokeni. Program koji izvodi leksičku analizu naziva se leksički analizator, lexer ili tokenizer. Ovaj se program često koristi zajedno s softverskom komponentom (nazvanom parser) koja pretvara niz u strukturirane podatke.

Gdje se koristi leksička analiza?

Leksičke analize i parsiranje koriste programi poput kompilatora koji mogu koristiti analizirane podatke iz programerskog koda za stvaranje kompajlirane izvršne binarne datoteke. Koriste ih i web-preglednici za formatiranje i prikazivanje web-stranice korištenjem podataka raščlanjenih iz HTML-a, CSS-a i JavaScript-a.

Kôd, prevodilac, računalna znanost, izvršna, programska odrednica