Što je sloj 8?

OSI model za umrežavanje sadrži 7 slojeva za opisivanje arhitekture podatkovne komunikacije između računala povezanih putem mreže. Iako nije službeni sloj OSI modela, sloj 8 se ponekad naziva i "korisnički" sloj ili "politički" sloj. Sloj 8 smatra se duhovitim u svijetu stručnjaka za umrežavanje.

Kada postoji problem na korisničkom kraju, neki ga nazivaju problemom sloja 8. Ovaj je izraz sličan drugim smiješnim korisničkim "pogreškama", kao što je PEBKAC pogreška ili ID-10-T pogreška. Pozivanje na sloj 8 kao "politički" sloj je zbog toga što neki ljudi kažu da razumijevanje OSI modela zahtijeva razumijevanje sloja 8. Mrežna neutralnost, upravljanje spektrom i digitalno uključivanje smatraju se političkom politikom i pomažu oblikovati 7-slojni OSI model.

ID10T, mrežni izrazi, OSI, PEBKAC, PICNIC, RTFM