Što je hop?

Hop se može odnositi na bilo što od sljedećeg:

1. Kada upućujete na mrežu, hop je međupovezanost između izvora i odredišta. Pomoću naredbe traceroute svaki korisnik može vidjeti koliko je hmelja potrebno da bi se došlo do odredišta. Kao što se može vidjeti u donjem primjeru, za povezivanje s primjera računala na Computer Hope trebalo je tri hmelja. Traceroute je prikazao svaki od poslužitelja, usmjerivača i njihovo vrijeme odgovora za svaki hop.

 1 169 ms 190 ms 160 ms slc1-tc.xmission.com [166.70.1.20] 2 159 ms 160 ms 190 ms cisco0-tc.xmission.com [166.70.1.1] 

3 165 ms 189 ms 159 ms www.computerhope.com [166.70.10.23]

2. U IRC-u, HOP je kratica za pola OP- a i korisnik koji nema svako pravo, ali može udarati, zabranjivati, glasati i mijenjati temu.

AOP, kratice računala, mrežni izrazi, op., Trag, traceroute