Što je HELO?

HELO je SMTP naredba koju šalje klijent e-pošte prilikom povezivanja s poslužiteljem e-pošte. Naredba govori poslužitelju da klijent želi pokrenuti transakciju e-pošte, a iza njega slijedi ime klijentove domene. Na primjer, klijent e-pošte može reći "HELO e-mail.myhost.com"; ovo je ekvivalent SMTP-a: "Pozdrav, moje ime je e-mail.myhost.com."

E-pošta, Pozdrav, mrežni izrazi, Ping, Poslužitelj