Što je ruka?

Ruka se može odnositi na sljedeće:

1. U grafičkim programima i drugim programima, ručni alat je vrsta pokazivača miša koji omogućuje pomicanje stranice ili slike na zaslonu umjesto odabira teksta ili drugih objekata.

2. Stenogram za lijep dan, RUKA se koristi u chatu i drugim tekstualnim komunikacijama kao jednostavan način da nekome kažete da ima lijep dan.

Uvjeti za chat