Što je GPL (Opća javna licenca)?

Skraćeno od Opće javne licence, GPL jamči vam slobodu dijeljenja i promjene slobodnog softvera - kako biste bili sigurni da je softver besplatan za sve korisnike. Ova opća javna licenca odnosi se na većinu softvera Zaklade za slobodni softver i na sve druge programe čiji se autori obvezuju da će ga koristiti.

Poslovni uvjeti, Računalni akronimi, Copyleft, GNU, LGPL, Licence, Open-source, Programski izrazi