Što je GIGO?

GIGO se može odnositi na sljedeće:

1. Uz programiranje računala, GIGO je skraćenica za " smeće u, smeće " i nemogućnost programa da interpretira bilo koje dobivene loše podatke, što rezultira netočnim rezultatima ili padom. Na primjer, ako programer uputi program na pristup neprikladnom dijelu memorije, vraćeni podaci bili bi pogrešni i rezultirali bi pogreškom ili padom programa.

2. GIGO se koristi za opisivanje bilo kojeg lošeg unosa koji rezultira lošim izlazom. Na primjer, ako biste loše izrazili pitanje računala, to bi rezultiralo pogrešnim odgovorom.

Računalni akronimi, Data, FIFO, Garbage, programski uvjeti