Što je FCIP (Fibre Channel Over IP)?

Kratica za Fibre Channel over IP, FCIP je razvijen od strane IETF-a i potpuno je definiran u RFC 3821. FCIP omogućuje pohranu vlakana za komunikaciju preko TCP / IP-a na LAN-u, WAN-u i MAN-u.

Skraćenice računala, mrežni izrazi