Što je Expire?

Završiti ili završiti. Na primjer, shareware program može isteći nakon 30 dana, tako da korisnik može kupiti program ili ga prestati koristiti besplatno.

Uvjeti poslovanja, brisanje, ubijanje, prekid