Što je programirano upravljanje događajima?

Event-driven programiranje je paradigma računalnog programiranja u kojoj se kontrolni tijek programa određuje pojavom događaja. Ti se događaji prate pomoću koda poznatog kao slušatelj događaja. Ako otkrije da je došlo do dodijeljenog događaja, on pokreće rukovatelj događajima (funkcija povratnog poziva ili metoda koja se pokreće kada se dogodi događaj).

U teoriji, svi programski jezici podržavaju stil programiranja temeljen na događajima, iako pojedine jezične značajke, poput zatvaranja, olakšavaju implementaciju. Druga programska okruženja, kao što je Adobe Flash, posebno su prilagođena za pokretanje programskog koda po događajima.

Paradigma, programski uvjeti