Što je stupanj?

Stupanj se može odnositi na sljedeće:

1. Stupanj je jedinica temperature. Na primjer, monitor računala može prikazati temperaturu kućišta od 92 °.

2. Stupanj je diploma koja se dodjeljuje na koledžima i sveučilištima Sjedinjenih Američkih Država i daje se studentima po završetku njihovih ciljeva. Ti se ciljevi razlikuju po težini, maloj, dužini i na fakultetu ili sveučilištu. Stručni suradnik, stupanj prvostupnika, stupanj magistra i doktorat su primjeri stupnjeva koji se mogu dodijeliti.

  • Koji poslovi su dostupni u računalnoj industriji?

Celzija, uvjeti certifikacije, Farenhajt, Mjerenje