Što je defragmentacija?

Defragmentacija je izraz koji se koristi za opisivanje procesa reorganizacije podataka tvrdog diska kako bi se povećala sposobnost pristupa podacima i spriječila fragmentacija datoteka. Organiziranjem podataka na tvrdom disku može se smanjiti vrijeme potrebno za pokretanje programa i otvaranje datoteka na tvrdom disku.

Primjer uslužnog programa za defragmentaciju koji je uključen u Microsoft Windows je Microsoft Defrag. Još jedan odličan alat za održavanje tvrdog diska je Diskeeper od Diskeeper.

Defrag, Hard disk uvjetima