Što je DCE?

DCE se može odnositi na sljedeće:

1. Kratica za opremu za komunikaciju podataka ili opremu koja prekida prijenos podataka, DCE je uređaj kao što su modemski modemi koji uspostavljaju i kontroliraju podatkovnu vezu putem telefonske mreže.

2. Kratica za Distributed Computing Environment, DCE je standard koji je razvio OSF za upravljanje i kontrolu distribuiranih računala.

3. Kratki za Desktop Compositing Engine, DCE je bivši naziv onoga što je sada Desktop Window Manager naći u svakoj verziji Microsoft Windows od Vidik.

Računalni akronimi, DTE, Microsoft Windows, uvjeti modema, OSF