Što je DBAN (Darik's Boot i Nuke)?

Skraćeno za Darik's Boot i Nuke, DBAN je kompletan bootable disk sposoban za brisanje svih podataka s bilo kojeg tvrdog diska koji otkrije. DBAN osigurava da se osobni podaci ne mogu oporaviti s tvrdog diska nakon što promijeni vlasništvo ili se odbaci.

Skraćenice računala, termini tvrdog diska