Što je Cryptolocker?

Cryptolocker je trojanski virus, prvi put otkriven u rujnu 2013., koji kriptira datoteke na tvrdom disku lokalnog računala ili montiranom mrežnom pogonu. Nakon što se učita, poruka se prikazuje korisniku, govoreći im da moraju platiti u Bitcoin ili s unaprijed plaćenim voucherom do određenog roka kako bi dobili pristup zaključanim datotekama. Ova vrsta otkupne akcije stavlja Cryptolocker u klasu virusa koji se naziva Ransomware.

Cryptolocker virus se najčešće prenosi putem e-pošte kao privitak. Aktivira se kada korisnik pročita e-poštu i pokuša otvoriti privitak. Iako se lako uklanja s računala pomoću antivirusnog softvera, datoteke koje su šifrirane ostaju šifrirane.

Malware, Virus uvjeti