Što je koprocesor?

Procesor posebne namjene koji pomaže CPU-u obavljati posebne operacije kao što su matematičke operacije, enkripcija i računalna grafika. Matematički koprocesor pomaže kod operacija s pomičnim zarezom i omogućuje računalu da izvodi složenije matematičke upute.

CPU uvjeti, FPU, GPU, matematički koprocesor