Što je konverzija?

Pretvorba se može odnositi na sljedeće:

1. Kod web-lokacija, konverzija je izraz koji se koristi za opisivanje kada je projektirana radnja ili cilj dovršena. Na primjer, kada netko posjeti stranicu iz tražilice ako pošalju svoju adresu e-pošte ili kupi proizvod koji se može smatrati konverzijom ili pretvorenim posjetiteljem. Ako posjetitelj ode bez ikakvog posla, to se vidi kao odbijanje.

2. Pretvorba je izraz koji se koristi za opisivanje mogućnosti prijenosa jedne datoteke ili segmenta podataka iz jednog formata u drugi. Primjer pretvorbe može biti pretvaranje tekstualne datoteke ili CSV datoteke u datoteku Excelove proračunske tablice.

3. Pretvorba može značiti i proces pretvaranja podataka u drugu vrstu podataka. Primjerice, Alat za pretvorbu Computer Hope može pretvoriti bilo koji tekst u binarne, hex i druge oblike teksta i podataka. Pokušajte sada tako da unesete tekst u donji tekstualni okvir.

Alat za pretvorbu

Format, masaža, SEO pojmovi