Što je kontroler?

Kontrolor se može odnositi na sljedeće:

1. Kod igranja, kontroler je izraz koji se koristi za opisivanje ulaznog uređaja koji se koristi za upravljanje računalnom igrom ili simulacijom. Uobičajeni primjeri kontrolera uključuju miš, tipkovnicu i tipkovnicu za igru.

2. Karticu za proširenje ili IC (integrirani krug) na matičnoj ploči računala koja omogućuje komunikaciju između računala i drugog hardverskog uređaja. U nastavku su navedeni primjeri vrsta kontrolera koje možete pronaći na računalu.

  • AGP
  • IDE disk ili ATA / ATAPI kontroler
  • PCI
  • PCI Express
  • SATA
  • SCSI
  • USB

Kontroler dvostrukog kanala, uvjeti igre, kontroler ulaza / izlaza, uvjeti na matičnoj ploči, priključak