Što je most?

Kada se govori o računalima, most je uređaj koji povezuje dvije LAN-ove (lokalne mreže) ili dva segmenta iste LAN-a. Za razliku od usmjerivača, mostovi su neovisni o protokolu. Oni prosljeđuju pakete bez analize i preusmjeravanja poruka.

Brouter, hardverski uvjeti, Hub, mrežni izrazi, usmjerivač, prekidač