Što je bitni operator?

Bitni operatori se koriste u programiranju za rad na pojedinačnim bitovima binarnih vrijednosti.

Na primjer, jedan od binarnih operatora je NE operator. On provodi unarnu negaciju na svakom bitu unutar binarne vrijednosti (učinkovito mijenja sve nule na one i one na nule). Na primjer, NOT 010 bi se vratio 101. Sintaksa za korištenje bitnih operatora razlikuje se među različitim programskim jezicima, tako da se programeri moraju pozvati na dokumentaciju za jezik koji se koristi.

Boolean, programski izrazi