Što je Bit Shift?

Pomak bita je bitni postupak u kojem se redoslijed nizova bitova pomiče, bilo lijevo ili desno, da bi se učinkovito izvela matematička operacija. Bit pomiče pomoć pri optimizaciji u programiranju na niskoj razini jer zahtijevaju manje izračuna za CPU od konvencionalne matematike. Operacije prebacivanja bitova mogu biti eksplicitno objavljene od programatora, ili automatski od kompajlera, ako mogu identificirati da je takva optimizacija moguća.

Primjerice, uzmite cijeli broj 23, predstavljen s osam bitova:

 00010111 

Ako prebacimo sve bitove ostavljene na jedno mjesto, odbacimo krajnji lijevi bit i ubacimo nulu na desno, rezultat je binarni prikaz od 46 :

 00101110 

To je djelotvorno isto kao i množenje broja za dva.

Programski uvjeti