Što je BAUD?

Ime je dobio po francuskom inženjeru Jean-Maurice-Emileu Baudotu, koji je prvi koristio za mjerenje brzine telegrafskih prijenosa. Danas je Baud ili Baudrate broj frekvencija ili napona napravljenih u sekundi na liniji.

Uobičajeni primjeri Baudrate postavki koje se danas koriste su: 9600, 19200, 57600 i 115200.

Savjet: Važno je shvatiti da baud nije isto što i BPS. ili CPS.

BPS, kilobaud, mjerenje, modemski uvjeti, serijske komunikacije