Što je Odlazna pošta?

Izlazni spremnik je izraz koji se koristi za opis lokacije ili mape u kojoj je e-pošta spremljena prije slanja. U nastavku slijedi kratak popis nekih od razloga zbog kojih se koristi izlazna pošta.

Razlozi za slanje

  1. Omogućuje sastavljanje i pohranjivanje e-pošte čak i ako nema internetske veze. Kada se veza računala obnovi, sve e-poruke u izlaznom spremniku bit će poslane automatski.
  2. Korisniku daje vremena za pregledavanje, uređivanje i brisanje poruka prije slanja.
  3. Omogućuje korisniku da skupno odgovori na sve svoje e-poruke, što može spriječiti prekide.

Savjet: Kada je e-pošta poslana, ako vaš program ili usluga e-pošte ima mapu Poslane stavke, ona se premješta iz spremnika na poslane stavke .

E-pošta, Uvjeti e-pošte, Ulazni spremnik, Pojmovi s Interneta, Spremnik